Kisah kutipan dibawah ini menceritakan sebagian persamaan riwayat atau cerita tentang Yesus dengan riwayat atau cerita tentang Baal.

 

1.          Baal ditangkap.

2.          Baal didengar perkaranya di dalam rumah di atas gunung.

 

3.          Baal dipukuli (dilukai).

4.          Baal dibawa ke gunung.

5.          Maka beserta dengan Baal ada seorang penyamun dibawa dan dibunuh. Ada seorang terdakwa penyamun dilepaskan dari hukumannya. Oleh sebab itu ia tiada dibawa beserta Baal.

 

6.          Sesudah Baal pergi ke gunung, dalam kota timbul huru hara dan terjadilah disana peperangan.

 

 

 

7.          Pakaian Baal dibawa lari.

 

8.          Seorang perempuan membasuh darah Baal yang keluar dari jantungnya sebab kena senjata.

 

 

9.          Baal pergi turun ke Gunung terjauh dari matahari dan terang, lenyap dari pemandangan manusia dan dipegang keras–keras di dalam gunung sebagai orang tawanan.

10.      Orang–orang pengawal menunggu Baal dipenjarakan dengan keras di dalam gunung.

 

11.      Seorang Dewi duduk dengan Baal; ia datang untuk memelihara Baal.

 

12.      Mereka mencari Baal ke tempatnya dipenjarakan. Terutama seorang perempuan mencari dia dengan tangisnya di pintu kubur. Ketika sudah nyata bahwa ia dibawa lari, perempuan itupun menangis, katanya: “O, saudaraku laki–laki! O, saudaraku laki–laki!

13.      Baal dihidupkan kembali (sebagai matahari musim semi), ia datang keluar dari gunung.

 

14.      Ia mempunyai pesta perayaan yang terbesar, yaitu tahun baru bangsa Babylon jatuh pada bulan Maret musim semi, hari itu dirayakan sebagai peringatan juga bagi kemenangan atas kuasa kegelapan.

1.          Yesus ditangkap.

2.          Yesus didengar perkaranya di dalam rumah Imam Besar dan di dalam gedung [pengadilan Pilatus.

3.          Yesus disiksa.

4.          Yesus dibawa ke Golgota akan dipalangkan.

5.          Maka serta dengan Yesus ada dua orang penyamun dibawa dan dipalangkan. Ada seorang (Barabas namanya) dilepaskan dari hukumannya atas permintaan orang banyak. Oleh sebab itu ia tiada dibawa beserta Yesus.

6.          Pada ketika Yesus mati, tirai rumah Allahpun cariklah dan bumi gempa, dan gunung–gunung batu berbelah, dan kubur–kubur terbuka, dan beberapa tubuh orang mati bangkit dari dalam kubur lalu masuk ke dalam kota suci.

7.          Jubah Yesus dibagi–bagikan di antara laskar (Synoptic: Yahya, Mazmur 22: 19).

8.          Lambung Yesus ditikam dengan tombak lalu keluar darah, dengan air (Yahya) Maria Magdalena dan dua orang perempuan yang lain pergi merempah–rempahi tubuh Yesus (Markus; Lukas).

9.          Yesus dalam kubur bukit batu (Synoptic); turun ke kerajaan orang mati (Ipetrus 3: 19; Matius 12: 40; Kisah Rasul–rasul 2: 24) masuk kedalam neraka (Dogma).

 

10.      Kubur Yesus ditunggui oleh orang pengawal (Matius).

 

11.      Maria Magdalena dan Maria lainnya duduk bertentangan dengan kuburan itu (Matius; Markus).

12.      Orang–orang perempuan terutama Maria Magdalena datang ke kubur mencari Yesus dan ia terdapat di belakang pintu kubur. Maria adalah berdiri di luar hampir dengan kubur itu dengan tangisnya, karena tuhannya sudah diangkat orang (Yahya).

13.      Yesus hidup kembali, bangun dari kubur (pada hari Ahad pagi–pagi).

 

14.      Ia mempunyai pesta perayaan jatuh lebih kurang pada musim semi, hari itu dirayakan sebagai peringatan juga bagi kemenangannya atas kuasa kegelapan.

 

 

 

 Back to Top 

 Back to Situasi Sesungguhnya Seputar Kristen dan Yahudi penuh dengan Kebencian 

 Back to Main Menu