Terjemahan Hadist Shohih Buchory; Jilid III; Halaman 191; Hadist Nomor 1470

 

Dari Abu Sa’id Al Khudri r. a., dari Nabi s. a. w., beliau bersabda: “Tuhan yang Maha Tinggi bersabda: “Hai Adam!” Ia lalu menjawab: “Saya, ya Tuhan!” Kebaikan ditangan Engkau!” Tuhan berfirman: “Keluarkanlah utusan ke neraka!” Kata Adam: “Siapakah utusan ke neraka itu?” Tuhan berfirman: “Seorang dari setiap seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan. Maka ketika itu anak kecil beruban dan yang mempunyai kandungan melahirkan kandungannya, dan engkau lihat manusia dalam keadaan mabuk, tetapi sebenarnya mereka bukan mabuk, melainkan siksaan Tuhan amat kerasnya”. Mereka berkata: “Hai Rasulullah! Siapakah di atara kita yang seorang itu?” Beliau bersabda: “Gembiralah kamu, karena sesungguhnya daripada kamu seorang, dan daripada Ya’juj Ma’juj seribu”. Kemudian beliau bersabda: “Demi, Tuhan yang diriku ditanganNya! Sesungguhnya saya mengharapkan bahwa kamu seperempat ahli surga”. Kami lalu takbir. Beliau bersabda: “Saya mengharapkan kamu sepertiga ahli surga”. Kami lalu takbir. Beliau pun terus bersabda: “Saya mengharapkan kamu seperdua ahli surga”. Kamipun bertakbir. Kemudian beliau bersabda: “Kamu dalam kumpulan manusia, hanyalah sebagai sehelai rambut hitam pada kulit lembu yang putih atau sebagai rambut putih pada kulit lembu hitam”.

Back to Top Back to Ayat-ayat Al ~ Qur'an Back to Main Menu